Rendelettár

 

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő Testületének hatályos,

a lakosságot  közvetlenül  érintő  rendeleteinek gyűjteménye.

A rendeletek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy e feletti verzió szükséges.

 

 

A 2013 június 30-át követően kihirdetett hatályos önkormányzati rendeletek elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár oldalán, vagy az alábbi képre kattintva!

Az érvényes Helyi építési szabályzat innen letölthető

2015

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Programja a 2015 - 2019 évekre

Birtokvédelmi eljárásrend

3/2015.(II.27.) Önk. rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Kőtelek település Környezetvédelmi Programja 2014

2013

Rendelet száma

Tárgya

1/2013./I.22./

Rendelet az önkormányzat 2013.01.01-2013.12.31. időszaki válságköltségvetéséről.

2/2013./I.22./

Rendelet a Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2013./I.22./

Rendelet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről.

5/2013./III.5./

Rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól. / egységes szerkezetben /

8/2013./IV.16./

Rendelet a játszótér használatának rendjéről

9/2013./IV.16./

Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről / módosításokkal egységes szerkezetben /

   

2012

1/2012./III.02./

Rendelet az önkormányzat 2012.01.01-2012.12.31. időszaki válságköltségvetéséről.

4/2012./V.05./

Rendelet az intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és intézményi térítési díj megállapításáról.

5/2012./IV.24./

Rendelet az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

6/2012./IV.27./

Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004./II.10./ Kt. számú rendelet módosításáról.

7/2012./IV.27./

Rendelet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen vagyon törzsvagyonnak minősítéséről.

8/2012./V.22./

Rendelet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról.

9/2012./V.22./

Rendelet az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004./II.10/ önkormányzati rendelet módosítására

10/2012./VII.31./

Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, az önkormányzati lakbértámogatás mértékéről és feltételeiről szóló 7/2002./VII.9./ önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2012./VII.31./

Önkormányzati rendelet a 8/2012./V.22./ önkormányzati rendelet módosítására

12/2012./IX.25./

12/2012./IX.25./ önkormányzati rendelet az állattartással kapcsolatos önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

2011

1/2011./I.25./

a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, valamint azok díjairól szóló 14/2004./IV.30./ rendelet módosításáról.

2/2011./I.25./

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 10/1997./XII.15../ Kt. számú rendelet módosításáról.

3/2011./II.15./

Rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

4/2011./IV.28./

Rendelet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

5/2011./IV.28./

Rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011./II.15/ rendelet módosításáról

6/2011./IV.28./

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2011./IV.28./

Rendelet az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről.

8/2011./V.31/

Rendelet a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni, valamint szociális gondolkodást nyújtó ellátásokról szóló 7/200./IV.30./ rendelet módosításáról.

9/2011./VIII.25./

Rendelet az önkormányzat 2011.07.07-2011.12.31. időszaki válságköltségvetéséről

10/2011./IX.14./

Rendelet a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni, valamint szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2008./IV.30./ rendelet módosításáról.

11/2011./XII.22./

Rendelet a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásokról szóló 7/2000./VII.25./ Kt. számú rendelet módosításáról.