Pályázati felhívás

Pályázat

Kőtelek-Hunyadfalva Körjegyzőség pályázatot hirdet gazdálkodási csoportvezető munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: Kőtelek és Hunyadfalva Önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása, önkormányzati költségvetési és zárszámadási rendelet, beszámolók összeállítása, pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítése. Intézmények működőképességének biztosítása, fejlesztési, beruházási, felújítási és egyéb feladatok pénzügyi bonyolítása, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Számviteli előírásoknak való megfelelés biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és a helyi cafeteria szabályzat az irányadó.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

-          felsőfokú képesítés: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés és mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon

-          legalább egy éves közigazgatási gyakorlat

Benyújtandó iratok, igazolások:

-          fényképes, részletes szakmai önéletrajz

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát az elbírálásban érintett személyek megismerhetik

-          iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatai

A munkakör 2011. február 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 28.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Kőtelek-Hunyadfalva Körjegyzőség, Bózsóné dr.Pravda Erzsébet körjegyző címére történő megküldésével (5062 Kőtelek, Szabadság út 1.), vagy személyesen a körjegyzőnél.

Kategória: Közérdekű informácó | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!