Kőtelek Hírei 2012/4.

Kőtelek Önkormányzat lapja      2012/4.  Április

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Március 23-án az iskola tornatermében megjelentek tájékoztatást kaptak a Szomszédok Egymásért Mozgalomról. A rendezvényen a rendőrség illetékes alkalmazottjai részletesen ismertették a mozgalom lényegét, a benne résztvevők jogait. A hét közbeni figyelőszolgálatot kibővítettük (a vízügytől kapott 4 fővel), amit egy névtelen feljelentés miatt időközben meg kellett szüntetnünk.

Valakinek (valakiknek) bizonyára sértette az érdekeit, hogy próbáljuk visszaszorítani a lopásokat a faluban. Ennek ellenére a figyelő tevékenységet tovább folytatjuk a SZEM mozgalom keretében. A fém tolvajok gátlástalanságát jelzi, hogy már olyan lakásról is ellopták a gázcsöveket, ahol a lakók bent tartózkodtak a lakásban, ezzel veszélyeztetve a lakók életét, biztonságát.  Március 29-én a Kőteleki Önkormányzat Képviselő Testülete megszüntette Bozsóné dr. Pravda Erzsébet Jegyző Asszony munkaviszonyát.  Helyettesítő jegyzőnek dr. Varga Zoltán Úr lett megbízva, Ő Nagykörű- Csataszög-Hunyadfalva Körjegyzője. A Jegyző Úr hétfőn délután és csütörtökön délelőtt tartózkodik a kőteleki hivatalban. Ebben az időpontokban kereshetik személyesen, ha jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket kívánnak intézni. A jegyzői munkakör pályáztatása a közeljövőben kiírásra kerül.

Április elején azok a dolgozók, akik még mindig az önkormányzat alkalmazásában vannak és még nem kapták meg a 2002-es, illetve 2004-es tizenharmadik havi fizetésüket, most 50%-át megkapták jogos járandóságuknak.

Van még Önkormányzatunknak jogerős munkaügyi bírósági végzés alapján fizetési kötelezettsége (2,5 millió forint, szabadságmegváltás jogcímén), melyet egyelőre nem tudunk kifizetni. Önkormányzatunk működőképességének megőrzése érdekében az alapellátás működését tudjuk csak finanszírozni. Pályázni fogunk ÖNHIKI támogatásra és ebből tudjuk azokat a tartozásokat rendezni, amit nem fedez az állami normatív támogatás.

A Képviselőtestület tagjai az adósságrendezési eljárás megindítása óta nem kapnak tiszteletdíjat, munkájukat díjazás nélkül látják el.

 A JNSZ Megyei Törvényszék elrendelte a március 21-ei határozatával a Kőtelek Község Önkormányzat forgalomképes vagyonának a felosztását, mivel a hitelezőkkel nem sikerült egyezséget kötni. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat forgalomképes vagyonát ( pl.: strand, szolgálati lakások, telkek) felértékelik és értékesítésre bocsájtják. A vagyontárgyak értékelése folyamatban van, az értékesítésre a későbbiekben fog sor kerülni.

  A ?Szabó János? Horgász Egyesület vezetősége meghív minden horgászt és kedves érdeklődőt a 2012. április 28-án szombaton 8-12 óra között megrendezésre kerülő hagyományos horgászversenyére.

 Magam és a Képviselőtestület nevében sok szeretettel köszöntöm Községünk Édesanyáit Ratkó József Zsoltár című versével!

 Az anyák halhatatlanok,
csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő. 

Újra születnek 
minden gyerekkel; megöletnek 

minden halottal ? harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség, 

szerelmükért örökös hűség, 
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

 

    Lovász Tibor polgármester

 

Kategória: Hírek, események, Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!