Kőtelek Hírei 2012/6.

  Kőtelek Önkormányzat lapja      2012/6.  Június

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

 Először is engedjék meg, hogy az utóbbi hetekben sikeresen benyújtott pályázatok eredményéről tájékoztassam Önöket:

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a nyári gyermekétkeztetési támogatására és nyert 2.661.120 Ft-ot. Fontos, hogy ehhez a támogatáshoz nem szükséges önerő, így ingyenesen tudnak étkezni azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akik ezt igénylik. Sok családnak ez nagy segítség, hiszen a családi kasszát kíméli. Gyermekeink 54 napon keresztül vehetik igénybe az ingyenes ebédet.

 Szintén sikeresen pályáztunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál, 4 fő 8 órás foglalkoztatására, melyhez 2.093.394 Ft támogatást kaptunk. Ez a pályázat sem igényel önerőt, 100%-ban támogatott. Az ezen támogatásból foglalkoztatott személyek bevonásával szervezzük a nyári programokat az iskolás gyermekek részére. Tartalmas programmal szeretnénk megtölteni a nyári szünetet, mivel sok gyermeknek nincs lehetősége nyaralásra, táborozásra.

Próbálunk azon gyerekek részére segítséget nyújtani, akik javítóvizsgára kényszerülnek. Amennyiben lesz rá igény, segítjük a felkészülésüket.

A május 21-én megtartott képviselőtestületi ülésen elfogadásra került a Kőtelek Községi Önkormányzat 8/2012 (V.22) számú önkormányzati rendelete a tiltott kirívóan közösségellenes magatartásról, valamint azok szankcionálásáról. Ez a rendelet tartalmazza az alábbi területek szabályozását: állattartás, növények telepítése, köztisztaság, közterület használat, piactartás, helyi környezet védelme, a temető fenntartása és üzemeltetése, házszámtáblák elhelyezése, önkormányzati jelképek használata.

Sok lakossági panasz érkezik az önkormányzathoz többek között a gaztalanítással kapcsolatosan, sokan nem gondozzák megfelelően házuk környékét. A hivatal munkatársai feltérképezték az elhanyagolt területeket és a tulajdonosokat felszólítjuk ingatlanjaik rendbetételére. Amennyiben nem tesznek eleget a felszólításnak, szankcionálni fogják a tulajdonost.

Sajnálattal tapasztalható, hogy az utóbbi időben elszaporodott temetőnkben a viráglopás. Fokozott figyelmet fordítunk az elkövetők kézre kerítésére, ehhez fel fogjuk használni a térfigyelő kamerák felvételeit.

Több panasz érkezett a tollfelvásárlással kapcsolatban is, az ügy kivizsgálása folyamatban van. Amennyiben a tollfelvásárló szombat reggel 9 óra előtt, vagy vasárnap illetve ünnepnapon, hangerősítő berendezést használ, ezzel szabálysértést követ el. Abban az esetben, ha ez előfordul, megtesszük a megfelelő intézkedéseket.

Június 2-án a ,, Te Szedd? mozgalom keretében szemétszedési akciót tartottunk községünkben. Az akció szervezői biztosítottak kesztyűt és zsákokat a résztvevők számára. Akik nem látták, nehezen tudják elképzelni, mennyi szemét került kihordásra illegálisan falunk határába. Köszönöm azok munkáját, akik ebben az országos programban részt vettek!

Június 4-én a képviselőtestület határozatot hozott, hogy be kíván lépni a Duna-Tisza Holding Kft-be, mely egy önkormányzati társulás. Ennek oka az volt, hogy júliustól kizárólag azok a társaságok üzemeltethetnek vízművet, ahol a megfelelő mennyiségű fogyasztási egység ezt lehetővé teszi. Amennyiben meg lesz a törvényi alapja, úgy a Holding keretében működtetjük a vízművünket, tehát nem egy idegen szolgáltató kezébe kerül az üzemeltetés, hanem továbbra is az önkormányzat látja el ezt a feladatot.

Június 9-én megtörtént az iskolatörténeti kiállítás emléktáblájának avatása. Boros Imre nyugalmazott Igazgató Úr emlékére összefogással készült egy emléktábla, mely méltó emléket állít számára. Immár 5 éve, hogy eltávozott közülünk, betölthetetlen űrt hagyva maga után.

Szintén 5 éve, hogy Községünk első polgármestere Szabó János is elhunyt.

Községünk két meghatározó egyénisége nagyon sokat tett falunkért, emléküket szívünkben őrizzük.

IN MEMORIAM:

,, A múltba visszanézve valami fáj,

Valakit keresünk, aki nincs már.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,

Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.

De ő nekünk sohasem lesz halott,

Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.?

Lovász Tibor polgármester

 

Kategória: Hírek, események, Közérdekű informácó | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!