Kőtelek Hírei 2012/7.

  Kőtelek Önkormányzat lapja      2012/7.  Július

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Elsőként az iskola beruházással kapcsolatban szeretnék hiteles információkkal szolgálni Önöknek. Az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az adósságrendezési eljárás keretében535.581.678 Fterejéig ?összegszerűségében változó, fennálló, le nem járt követelést? jelentett be. Ez az összeg magában foglalja a támogatás teljes összegét, így a szabálytalansági döntéssel visszakövetelt109.208.180 Ftösszeget is, mely a jogerős szabálytalansági döntésre tekintettel, lejárt követeléssé válik. A támogató a jogerős szabálytalansági döntésnek megfelelően módosította hitelezői igényét, mely tőkekövetelése109.208.180 Ftés ehhez adódik a kamatkövetelés. Ezt az összeget az Önkormányzat nem a beruházásra fordította, ennek az összegnek a nem rendeltetésszerű felhasználását a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói vizsgálják, a felelősök felderítése folyamatban van.  

Szintén az iskolával kapcsolatos hír, hogy 2012.06.30-i hatállyal Agócs Miklós lemondott igazgatói megbízatásáról, helyette Munkácsyné Berényi Editet bízta meg ideiglenesen a Főigazgató Asszony.

Ahogyan az már korábban bejelentésre került, 2012. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye átveszi oktatási intézményeink fenntartói jogát. Katolikus óvodába és iskolába fognak járni gyermekeink az új tanévtől kezdődően. A változás remélhetőleg pozitívan fog hatni a gyermekek fejlődésére, új erkölcsi normák között felnőve értékes tagjaivá válnak társadalmunknak.

Sajnálatos esemény, hogy június 22.-ére virradóra, betörtek az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének műhelyébe, ahonnan szerszámokat és színesfémet tulajdonítottak el a betörők. Önkormányzatunkat több mint500.000 Ftkár érte. Az elkövetők kézre kerítésére a rendőrség forró nyomon, nagy erőket mozgósított és lakossági bejelentések alapján sikerült az elkövetőket kézre keríteni. A rendőrségi eljárás elindult, a tolvajok szabadlábon védekezhetnek. Köszönöm mindazok segítségét, akik bejelentéseikkel segítettek az elkövetők felderítésében. Lakosságunk egyre aktívabb, ha valami gyanúsat észlelnek, azt jelentik az arra illetékeseknek, ilyen összefogással tudunk segíteni a bűnözők felderítésében.

A június 25.-i képviselőtestületi ülésen tájékoztatót kaptunk a szolnoki Rendőrkapitányság munkatársaitól községünk bűnügyi helyzetéről. A statisztikai mutatók sok területen romlottak, az emberek szubjektív biztonságérzete egyre rosszabb. A rendőrség egyedül nem tudja megoldani szűkös személyi állományával községünk közbiztonsági gondjait, a polgárőrséggel és a lakossággal összefogva tudjuk segíteni munkájukat.

Június 30.-án a kőteleki Polgárőrség tartott közgyűlést, melyen Bozsó József elnök tájékoztatta a tagságot, hogy lemond elnöki tisztségéről. A tagság úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban tartandó közgyűlésen válasszanak új vezetőt és szervezzék újra az Egyesületet. Kérem Önöket, hogy aki részt kíván venni egy újjászervezett polgárőr egyesületben, jöjjön el egy későbbi időpontban megrendezendő közgyűlésre, melynek időpontjáról időben tájékoztatjuk a lakosságot.

Ahogyan arról korábban tájékoztattam Önöket, új üzemeltető üzemelteti községünk vízművét. Az új változásokról a mellékelt kiadványban találnak részletes tájékoztatót. Mikro térségünk hat önkormányzata azért döntött közösen az új szolgáltató mellett, hogy függetlenségünket ne veszítsük el teljesen. Az új Holding megalakításának törvényi feltételei még a Parlament előtt vannak, a törvényi változások függvényében még lehetnek változások.

Lovász Tibor polgármester

 

Kategória: Hírek, események | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!