Kőtelek Hírei 2012/8.


Kőtelek Önkormányzat lapja 2012/8. augusztus

 Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Engedjék meg, hogy először is arról tájékoztassam Önöket, hogy Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat által kiírt ?Parlagfű-mentesítési Alap? pályázatára, melynek keretében sikerült vásárolnunk 2 db robbanómotoros fűkaszát. Ezeknek, illetve a résztvevőknek a hathatós segítségével július 14-én megrendeztük a parlagfű mentesítési napot, amely kezdeményezés elérte célját.

Szintén július 14-én került megrendezésre a Gyermek Lovasverseny, Márkus Imre szervezésében. Fiataljaink sikeresen szerepeltek a versenyen, ezúton is gratulálok Nekik és megköszönöm Imrének a szervezést és a verseny színvonalas lebonyolítását.

Augusztus 10-én és 11-én került megrendezésre a X. Kőteleki Terepjáró autó Találkozó, melynek rekord számú nevezője volt, több mint 50 jármű vett részt a versenyen. Az érdeklődők elsőrangú versenyt láthattak, a találkozó színvonalát pedig tovább emelte Palatinus Attila motoros bemutatója. Önkormányzatunk és Községünk lakói nevében szeretném megköszönni Bozsó László munkáját, mindazt, amit azért tett, hogy ez a verseny megrendezésre kerülhetett.

Az elmúlt hónapban az Önkormányzat dolgozói számba vették az elhanyagolt, gazos portákat és ennek keretein belül, több mint 80 felszólítást küldtek ki az érintetteknek. Szerencsére többségük ennek hatására rendbe is tette telkét. Akik erre nem voltak hajlandók, azokat az Önkormányzat pénzbírsággal fogja szankcionálni. Az elsődleges célunk nem a büntetés, hanem lakókörnyezetünk kulturált kialakítása.

Sajnos az utóbbi időkben a szelektív hulladék gyűjtésével is akadtak problémák, mivel sokan a szemetet is próbálják ?belecsempészni? a zsákokba. Kérem a Lakosságot, ha van rá lehetőségük a szelektív hulladékot átlátszó zsákokba helyezzék ki hétfőn reggel (ne délután, mert az autó csak egyszer járja körbe a falut). Amennyiben nem szelektív hulladékot találnak a szállítók a kirakott zsákokban, azt nem fogják elszállítani. A szelektív hulladékgyűjtés nem szemétszállítás, kérem, ezt vegyék figyelembe! A következő szelektív hulladékgyűjtési nap: augusztus 27-én, hétfőn lesz.

 Az Államalapítás ünnepével kapcsolatban az alábbi rendezvényekre szeretném felhívni figyelmüket:

Augusztus 19-én 19 órai kezdettel ismét megrendezésre kerül a hagyományos ?Beton bál?, az iskola udvarán. A zenét Szmetena Ferenc és barátai szolgáltatják. Belépő: 500 Ft/fő. A rendezvényre minden szórakozni, kikapcsolódni vágyót szeretettel várunk.

Augusztus 20-án kerül megrendezésre a búcsú napi Szentmise és Kenyérszentelés és a hagyományos körmenet. A szentmise ? 12-kor kezdődik.

Augusztus 24-26. között kerül megrendezésre Tiszafüred és Szolnok között a ?Tiszavölgy kalandtúra?, mely községünket is érinti. A kalandra, túrázni vágyó fiatalok jelentkezhetnek a www.tiszavolgy.hu honlapon. A részvétel feltétele egy kerékpár, a többit a szervezők biztosítják.

A Kőteleki Polgárőr Egyesület szeptember 8-án 16-órakor tartja tisztújító közgyűlését a Művelődési Házban. A Közgyűlésen meghívásunkra tiszteletét teszi Kolozsi József Úr a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke. A Közgyűlésen új vezetőséget fognak választani a tagok. Aki még nem polgárőr, de szeretne részt venni a szervezet munkájában, jöjjön el a közgyűlésre és jelezze belépési szándékát. A közbiztonság javítása érdekében, szükség van egy jól működő Polgárőr Egyesületre, mely a rendőrséggel összefogva hatékonyan fel tud lépni a bűnözőkkel szemben. A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) tavaszi rendőrségi tájékoztatója óta sokkal több bejelentés érkezik, hasznos információkat nyújtanak a lakosság tagjai. Lépjünk fel közösen a bűnözőkkel szemben!

A nyári szünet lassan a vége felé közeledik, újra iskolapadba kell ülni a diákoknak. Az iskolakezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkról az alábbiakban szeretném tájékoztatni a szülőket és diákokat:

Pótvizsga időpontja: 2012. augusztus 29. (szerda) 8 óra.

Tankönyvosztás: 2012. augusztus 31. (péntek), 9 -13 óráig, az iskolában. A szükséges okmányokat kérem  hozzák magukkal.

Tanévnyitó Szentmise: 2012.szeptember 2. (vasárnap) 11.30 a templomban. Megjelenés: a lányoknak fehér blúz és sötét szoknya, a fiúknak fehér ing és sötét nadrág.

Első tanítási nap: 2012.szeptember 3. (hétfő) 8 óra, reggel tanévnyitó ünnepély.

Az új Egyházi fenntartású intézményekben sok sikert kívánok valamennyi óvodásnak, iskolásnak, az ott dolgozó pedagógusoknak, technikai személyzetnek!

É r t e s í t é s

A Megyei Tüdőgondozó Intézet és a Községi Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy

2012. szeptember 12-17.-ig

tüdőszűrés lesz

Tüdőszűrés helye: Művelődési Ház

A szűrés időpontjai a következők:

Szeptember 12. (szerda): 12-17 óráig      Szeptember 14. (péntek): 8- 13 óráig

Szeptember 13. (csütörtök): 8-13 óráig  Szeptember 17 (hétfő): 12-16:30 óráig

A tüdőszűrés nem kötelező, a 40 éven felüli korosztály számára ajánlott.

-          A 40 éven aluliaknak a tüdőszűrés elvégzéséhez orvosi beutaló szükséges, majd a tüdőszűrés helyszínén kapott csekken 861 Ft-ot kell befizetni és ennek felmutatása után végzik el a tüdőszűrést.

-          18 éven aluliaknak a fentieken kívül a tüdőszűrés elvégzéséhez, szülői jelenlét szükséges.

-          Felbélyegzett válaszboríték esetén, a tüdőszűrés eredménye kipostázásra kerül.

                                                                                               Dr. Varga Zoltán sk.  mb. jegyző

 Változások a közigazgatásban

A parlament 2011. évi őszi ülésszakának új törvényei jelentős változásokat ígérnek a hivatali ügyintézésben. A járások újbóli létrehozása megváltoztatja a kialakult gyakorlatot. Az új rendszerről még nem kaptunk meg minden információt, de a már ismert és leglényegesebb változásokról szeretnénk tájékoztatni településünk lakosságát.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint a hivatali feladatok ellátása két módon lehetséges: önálló polgármesteri hivatal működtetésével, illetve több önkormányzat által létrehozott közös önkormányzati hivatal útján. Lényeges változás, hogy azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt. A közös önkormányzati hivatal létrehozása tehát minden kétezer fő lakosságszámot meg nem haladó település számára kötelező, arról azonban az önkormányzatok ? a törvényi keretek között ? önállóan döntenek, hogy mely településekkel kívánnak közös hivatalt létrehozni.

Sokak fejében megfordulhat, hogy nem csak a járások térnek vissza, hanem a nagyközségi közös tanács szelleme is kísért. Most azonban merőben más a helyzet: minden önkormányzat önálló marad, megmaradnak a teljes jogú képviselő-testületek, akik határoznak a település sorsáról, és nem szólhatnak bele a másik falu dolgaiba. Minden településnek önálló költségvetése lesz továbbra is, amely alapján önállóan gazdálkodik, kizárólag maga dönt annak felhasználásáról.

Az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik jelentős feltétele, hogy valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie. A járáson belüli feltétel szükséges az egységes közigazgatási rendszer kialakításához, az önkormányzati és az államigazgatási szervek zavartalan együttműködéséhez. Az ügyfélfogadást (kirendeltség, időszakos ügyfélszolgálat, stb.) valamennyi, a hivatalhoz tartozó településen biztosítani kell.

Az Mötv. 85. § (2) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszámának legalább kétezer főnek kell lennie. A hivatali struktúra átalakításával, a feltételek szigorításával elérhető az elaprózódottság megszüntetése. A lakosságszám előírása a méretgazdaságosságot szolgálja.

A közös hivatalokat első alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kell megalakítani. Amennyiben határidőben nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.

Kiindulva az Mötv. 84. § (1) bekezdéséből, a közös önkormányzati hivatal feladata ? a polgármesteri hivatalhoz (önálló hivatal) hasonlóan ? az önkormányzat működésével, a polgármester, jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása, valamint segíteni az önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel történő együttműködés összehangolását. A közös önkormányzati hivatal feladata tehát a képviselő-testületek saját településükre vonatkozó döntéseinek maradéktalan megvalósítása, a hivatalhoz tartozó települések lakosságának kiszolgálása, ügyeik gyors, pontos, udvarias és segítőkész intézése.

Képviselő-testületünk tehát nagy és hosszú évekre meghatározó döntés előtt áll, ki kell választania azt a települést vagy azokat a településeket, amelyekkel megalakítja a közös önkormányzati hivatalt, amelyekkel – önállósága fenntartásával ? szorosan együtt működik a mikrotérség boldogulásáért, a lakosság igényeinek kielégítéséért, és akikkel együtt pályázva javítja majd az itt lakók életminőségét.

Legyünk nyitottak a változásokra és ne hagyjuk veszni az aprófalvakat!

Lovász Tibor polgármester

Kategória: Hírek, események | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!