Álláshírdetés!

Nagykörű Község, Csataszög Község, Hunyadfalva Község  és Kőtelek Község Önkormányzata  a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közös önkormányzati hivatalába aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Kőtelek, Szabadság u. 1.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok-és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Foglalkoztatására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

-  Magyar állampolgárság,
-  Cselekvőképesség,
-  Büntetlen előélet,
-  Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser,
-  Legalább 2 év közigazgatási tapasztalat
-  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-  Közigazgatási szakvizsga,
-  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítvány másolata, szakmai gyakorlat igazolása, részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdés alapján, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tevékenység és vezetői elképzelések bemutatása ? nem kell, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételről, megismerési nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat és nyilatkozat, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja: 

-   Postai úton, a pályázatnak a  Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal részére történő    megküldésével    (5065 Nagykörű Május 1 út 1.)
-  Személyesen: dr.Varga Zoltán körjegyzőnél  Nagykörű Május 1 út 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Nagykörű  község honlapja : www.nagykoru.hu

Kőtelek község honlapja: www.kotelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a jegyző javaslata alapján a négy település polgármesterei bírálják el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
Az aljegyzői jogviszony időtartama határozatlan idejű, de a kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

Kategória: Állás | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!