Előzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!

Az enyhe és csapadékszegény telet követően igen gyorsan megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra vezethető vissza. Előzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!

 

 A tűzgyújtásra az idei évben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint tavaly, a tűzvédelmi hatóságok továbbra is ellenőrzik azok betartását. Azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval sújtják, ami akár helyszíni bírság kiszabását is jelentheti. Az alábbi ismertető, illetve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság kisfilmje alapján elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy erdőinket és a többi vegetációt épségben megőrizzük.  A tűzgyújtás szabályai erdőterületen

 Az erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak számító parkerdők területén állandó és biztonságos tűzrakóhelyeket kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodónak kell karbantartani, és az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről is neki kell gondoskodni. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.

 Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett:

a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;

 a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat, hamu sem;

 amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);

  az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

 Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó ? annak hiányában az erdő tulajdonosa ? írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet az illetékes tűzoltósághoz előzetesen be kell jelenteni.

 Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben ? a kijelölt és a kiépített tűzrakóhely kivételével ? tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

 Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik. A BM OKF honlapján a térkép itt érhető el: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Avar és kerti hulladék égetése

 

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

 

 A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen ? nyílt lángú ? berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:

 nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;

 gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz ? víz, homok ? készenlétben tartásáról;

 az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

 A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Eldobni 1 másodperc, eloltani 100 óra, helyreállítani 100 év.

 

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:

Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!

Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!

 Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyullad!

 Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!

 Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!

 Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottság

 

Vonatkozó jogszabályok:

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

önkormányzati rendeletek

Kategória: Hírek, események, Tűzvonal | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!