Kőtelek Hírei 2014/9.

 Kőtelek Önkormányzat lapja    2014/9.

Tisztelt Kőteleki Lakosok!

Áder János Köztársasági Elnök úr 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyhatósági választások időpontját. Településünkön a lakosságnak döntenie kell a polgármester, illetve a képviselők személyéről. Nagy felelőssége van minden választópolgárnak abban, hogy a falu jövőjéről felelősségteljesen döntsön. A polgármesteri posztért 5 jelölt indul a választáson, az Önök kezében van a döntés, kivel képzelik el a folytatást.

A képviselőtestület létszáma 6 fő, a választásra 17 személy jelentkezett. Közülük kell kiválasztani a legalkalmasabb jelölteket, akik a lakosság érdekeit a legmegfelelőbben tudják képviselni. A képviselők megválasztása nagy felelősség, hogy a falu érdekeiért dolgozó személyek képviseljék a lakók érdekeit a testületben.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak megválasztása szintén ezen a napon fog megtörténni. Teljes tisztújításra fog helyi szinten sor kerülni, mivel az eddigi vezetők nem jelöltették magukat a választásra. Megköszönöm a leköszönő vezetőség elmúlt négy évben végzett munkáját, további sok sikert kívánok mindannyiuknak.

A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette a választáson indulókat és kisorsolta a jelöltek sorrendjét. A szavazólapokon az alábbi sorrendben fognak szerepelni a jelöltek.

Sorsz.

A jelölt neve

Polgármester jelölt:

1

Tóth Ildikó

2

Végh Tibor

3

Hornyák Zsolt

4

Kohuth Frerenc

5

Lovász Tibor

Képviselő jelölt:

1

Váradi József

2

Mága József

3

Hornyák Zsolt

4

Budainé Vajjon Krisztina

5

Berényi Lajosné

6

Agócs Ferenc Miklós

7

Mága László

8

Németh Csaba

9

Nagy Barna

10

Mága Imréné

11

Bozsó Ádám

12

Bozsó László Sándor

13

Mága Titusz

14

Harsányi Erzsébet

15

Egyed-Kun Tímea

16

Seller Károlyné Dr. Zsótér Gyöngyi Anna

17

Pelczhoffer László

Nemzetiségi jelölt:

1

Mága József

2

Bitóné Mága Ibolya

3

Mága Imréné

4

Mága Józsefné

5

Suki Ottóné

6

Nagy József

7

Mága Mária

8

Burai László

9

Burai Flórián

Tanulmányozzák át a listákat és véleményüket nyilvánítsák ki a szavazásnál.

A lezárult adósságrendezési eljárás eredményeként a felújított iskolakonyhát birtokba adták az Önkormányzatnak, de egyelőre nem tud megindulni a főzés, mivel az iskola fenntartója nem a helyi konyháról kívánja vásárolni az élelmezést az iskola és az óvoda részére. Több tárgyalást folytattunk az oktatási intézményeink fenntartójával, de annak ellenére nem voltak hajlandóak szolgáltatót váltani, hogy az Önkormányzat által a konyha működtetésébe bevonni kívánt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, tőkeerős cég (Ozirisz Kft.) árajánlata jóval kedvezőbb volt, mint az eddigi szolgáltatóé. Terveink és reményeink szerint helyi munkavállalók felvételével indulhatott volna meg a főzés az iskolakonyhán, míg az ajánlattevő cég az ebédlő megnyitásával jobb körülmények között oldotta volna meg a gyermekek étkeztetését, mint ahogyan ez jelenleg történik. A fenntartó a település érdekeit figyelmen kívül hagyva döntött, így pedig nem lehet a konyhát gazdaságosan üzemeltetni, úgy, hogy csak az időseknek főzünk. A felújított konyha újraindításáért továbbra is mindent meg fogunk tenni, mert a helyi emberek érdekeinek védelme mindennél fontosabb.

Községünk az oktatási intézményeink átadásakor természetbeni hozzájárulást vállalt az intézmények működtetéséhez, aminek a falu nehéz helyzete ellenére az elmúlt években maradéktalanul eleget tettünk. A vállalt kötelezettségünket 2013-ban és 2014-ben is többszörösen túlteljesítettük. Önkormányzatunknak egyelőre nincs lehetősége több támogatást nyújtani az intézmények fenntartásához, de természetesen a szerződésben foglaltakat továbbra is teljesítjük. Több szülő hiányolja, hogy nincs már biztonsági őr az iskolában, amelynek biztosítása a korábbiakban sem volt önkormányzati feladat, ez csak egy plusz szolgáltatás volt, ami idáig nagyon jól működött. Bízva a fenntartó konstruktív együttműködésében a kapcsolatunk hosszú távon is eredményesen tud működni a továbbiakban is.

A helyi utak aszfaltozásának engedélyezése folyamatban van, amint megkapjuk az engedélyt az utak építésére, azonnal el fogjuk kezdeni a munkálatokat a rossz idő beállta előtt. Mivel a Belügyminisztérium felé el kell számolni a támogatással az idei évben, a munkálatokat minél gyorsabban be kell fejeznünk.

Sajnos egyelőre csak ennyi utca aszfaltozására van lehetőség, amennyiben az Önkormányzat anyagi lehetősége engedi, a többi, még csak útalappal rendelkező utca aszfaltozása is meg fog történni.

 Örömmel értesítem Önöket, hogy elkészült a temetőnél az új buszmegálló, köszönet Bagi Ferenc asztalosmesternek a munkájáért. Kérem a lakosságot, hogy figyeljünk a buszmegálló állapotának megóvására, hirdetéseiket pedig a felújított hirdetőtáblán helyezzék el.

A Művelődési Házban szeptemberben ismét tüdőszűrést tartunk. Az alábbi időpontokban tudják lakóink a szolgáltatást igénybe venni.

40. életév alatt orvosi beutaló szükséges és 1700.-Ft-ot kell fizetni a szűrővizsgálatért!

A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház

 A szűrés időpontjai a következők:

Szeptember 19. (péntek) :      8 – 13 óráig

Szeptember 22. (hétfő):         12 – 17 óráig

Szeptember 23. (kedd):         8 – 13 óráig

Szeptember 24. (szerda) :      12 – 16:30 óráig

 A szűrés elvégzéséhez a betegbiztosítási (TAJ) kártya szükséges!

 Már előzetesen jeleztem, hogy szeptember 20-án az Önkormányzat épültében ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot tartunk. Bejelentkezés nem szükséges a vizsgálatokra, érkezési sorrendben fogadják a vizsgálatra jelentkezőket. Azok a mozgásukban korlátozott személyek, akik részt kívánnak venni a vizsgálatokon, kérem, jelezzék ezt az Idősek Klubjánál a házi segítségnyújtást végző személyeknek vagy az 56/496-392-es telefonszámon. Egyeztetés alapján a szállítást meg fogjuk oldani. Kérem Önöket, minél többen vegyék igénybe a szolgáltatást, mert egészségünk a legfontosabb. Aki legalább három szűrővizsgálaton megjelenik, ajándéksorsoláson vesz részt, ahol 10 db ajándékcsomag kerül kisorsolásra.

 Szeptember 27-én ismét megrendezésre kerül az Itthon vagy ?Magyarország, Szeretlek programsorozat, melyet a Belügyminisztérium támogat. A támogatásból az alábbi programokat kívánjuk megvalósítani:

14 órától: Nótaműsor – Sűlyi Károly és vendégei: Madarász Katalin, Kiszely Ibolya, kísér: Váradi Vilmos

16 órától: Kőteleki Szüret – szőlődarálás, mustpréselés, a Falu borának elkészítése

19 órától: Szüreti Bál, közben Tűzgyújtás és Tűzijáték

A programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Lovász Tibor polgármester

Kategória: Hírek, események, Közérdekű informácó | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!